شما اینجا هستید
حقوق شهروندی » نکته آموزشی حقوقی

🔸هر هفته یک نکته آموزشی حقوقی

🔺#حقوق_شهروندی
📌مواردی که می توان #وقف نامه را #ابطال کرد

موارد ابطال وقف نامه:

۱️⃣ در صورتی که مال موضوع وقف خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد می توان مال مورد وقف را فروخت به شرطی که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود. (از بین رفتن مال موضوع وقف برابر است با بطلان وقف)

۲️⃣ در صورتی که بین موقوف علیهم تولید اختلاف شود به نحوی که بیم قتل نفس برود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد، می توان مال موقوفه را فروخت. (از بین رفتن مال موضوع وقف برابر است با بطلان وقف)

۳️⃣از آنجا که وقف حبس دائمی است، شرط خیار با مقتضای ذات آن که تسبیل منفعت و فک مالکیت است تعارض داشته و مبطل عقد است.

۴️⃣ اگر واقف بخشی از منافع موقوفه را صرف خود کند، عقد نسبت به همان بخش باطل است.

۵️⃣ اگر واقف منافع موقوفه را به پرداخت نفقه افراد واجب النفقه خود اختصاص دهد، وقف باطل است.

۶️⃣ وقف بر مقاصد غیرمشروع باطل است.

۷️⃣ وقف بر معدوم باطل است مگر به تبع موجود.

۸️⃣ وقف مال از سوی ورشکسته باطل است.

۹️⃣ وقف مال از سوی سفیه یا صغیر ممیز اصولا باطل است و جز در موارد خاص، قابل تنفیذ از سوی ولی یا قیم او نیست.

۰️⃣1️⃣ در صورتی که مال موقوفه از اموال مصرف شدنی باشد، وقف باطل است.

۱️⃣1️⃣ مجهول ماندن مصرف در وقف خاص (محصور) از موجبات ابطال وقف است.

۲️⃣1️⃣ وقف از جمله عقود عینی می باشد به این معنی که بعد از به تصرف دادن موقوفه به موقوف علیهم محقق می شود حال در صورتی که موقوفه به تصرف موقوف علیهم داده نشود، می توان تقاضای ابطال وقف را مطرح نمود.

۳️⃣1️⃣ به قبض دادن عین موقوفه به موقوف علیهم باید به اذن واقف صورت گیرد و اگر این قبض به اذن واقف صورت نگیرد در واقع عقد وقف تشکیل نشده و می توان تقاضای ابطال آن را نمود.

🔺#آموزشی
🔺#اجتماعی

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

عصر سبزوار | رسانه ی مردمی