روز: مهر ۱۴, ۱۳۹۸
نقدی بر عملکرد شورا بخش دوم: پیرامون تماس چند خبرنگار درباره یک تغییر نام

✅✅نقدی بر عملکرد شورا بخش دوم: پیرامون تماس چند خبرنگار درباره یک تغییر نام، نقدی بر کمیته نامگذاری 💠در مطالب قبلی، یکی از ایراداتی که در بحث تجمیع کمیسیون ها و مسولیت های چندگانه اعضاء نوشتم، این بود که متاسفانه وقت کافی برای کنکاش و واکاویی برخی مسائل وجود ندارد. خروجی هم تصمیم گیریهای شتابزده […]

با هم ببینیم : اثرات مواد مخدر بر بدن انسان در پیشگیری از جرائم با پلیس همراه شویم ((پلیس هوشمند _امین مردم)) معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی

گزارشی از تعلل در احداث کتابخانه مرکزی سبزوار خبرنگار:سمانه علی اکبری

عصر سبزوار | رسانه ی مردمی