روز: اسفند ۱, ۱۳۹۸
ما امروز دقیقا وسط میدان جنگ هستیم

اگر در خانه به هر دلیل دسترسی به شبکه های تلویزیونی و رادیویی ماهواره ای نداشته باشید باز هم به دلیل گسترش عمق نفوذ شبکه های خبری در رسانه های مجازی مانند اینستاگرام، فیسبوک، توییتر، تلگرام و... نمی توانید از بمباران های خبری رسانه های متصل به دولت های بیگانه ایمن باشید. این شبکه ها همیشه دو وجه از خودشان نشان داده اند: ضریب نفوذ گسترده و عمق نفوذ بال. این یعنی شما برای "خود بودن" و استقلال در اندیشیدن باید بیشتر از همیشه تلاش کنید. تلاشی که شما در خوش بینانه ترین حالت نیز، پیروز میدان نیستید و تنها می توانید به موفقیت کوچک و آسیب ندیدن خشنود باشید.

عصر سبزوار | رسانه ی مردمی