رفتن به بالا

بزرگترین مجموعه خبری غرب خراسان

تعداد اخبار امروز : 19 خبر


  • پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹
  • الخميس ۱۶ ذو الحجة ۱۴۴۱
  • 2020 Thursday 6 August

درست است، دکتر علی شریعتی از راه سخنرانی و کتاب های هیجانی اش، احساسات مردم و جوانان را هدف گرفت و زمین را برای مهیا سازی انقلاب اسلامی شخم زد؛ هیچ کس بهتر از او نمی توانست بستر و زمینه انقلابی مذهبی را فراهم سازد؛ ولی هرچه بود گذشت و هرچه کرد نوش جانش. به […]

درست است، دکتر علی شریعتی از راه سخنرانی و کتاب های هیجانی اش، احساسات مردم و جوانان را هدف گرفت و زمین را برای مهیا سازی انقلاب اسلامی شخم زد؛ هیچ کس بهتر از او نمی توانست بستر و زمینه انقلابی مذهبی را فراهم سازد؛ ولی هرچه بود گذشت و هرچه کرد نوش جانش.
به گزارش عصر سبزوار، با همه اطمینان به کسانی که هنوز می کوشند، دکتر را پیراسته و دوباره برای اصلاحات مد نظر وارد میدان کنند، می گویم کور خوانده اید، واپس گرایی در باره علی شریعتی مزینانی، همان ارتجاع است و هم ناممکن. چرا؟

۱- او و ۲۰۶ نویسنده و خطیب مشهور پیرو اندیشه اش، در نظام دوقطبی چیره بر سیاست بین الملل گفتند و نوشتند؛ چنین فضایی ۳۰ سال است دگرگون شده است؛ مارکسیسم-لننیسم پایان یافت و کندن گور کاپیتالیسم نیز اندک اندک‌ آغاز شده است؛

۲- او یک سخنران قاهر و کم همتا بود؛ همچون سیسرون مشهورترین سخنران تاریخ برای ایرانیان. ولی به رغم آموزش دانشگاهی در سوربن آسمان کوب، کتاب هایش بی ماخذ و منبع بود. فکر نمی کتابی از ایشان را نخوانده باشم. ولی من که ماخذی در آن ها نیافتم. مگر آن که پس از آن افزوده شده باشد.
در واقع از پنج رده استدلال منطقی، وی برای اثبات نحله اش برهان و استدلال را که استوارترین است، کنار نهاد و به سخنرانی و وعظ که پست ترین گونه دیالکتیک و قانع سازی است روی آورد؛

۳- مهمتر از همه این که روانشاد دکتر بزرگ و اندیشمند، قصد داشت برای شیعه امامیه میانه رو، قبایی بدوزد که سرخ بود و رادیکال و مارکسیست زده؛ و شد آن چه می توانست نشود. شیعه جعفری که در سرشت، برخلاف سایر فرق شیعی(همچون اسماعیلی، زیدی، علوی و…) در پی اعتدال بود، جهت رادیکالیسم را در بیشتر شئون برگزید و در پی آن مصالح عالیه ملت اسلام و شیعه به ناکجا آباد کشیده شد؛

۴- به گمانم نسل امروز چونان نسل یدالله کریمی پور احساساتی، چپ زده و ایدئولوژمحور و ذهن گرا نیستند. برای اینانی که من می‌شناسم سخنرانی ها و کتاب های بی ماخذ معتبر، پشیزی نمی ارزد. اینان چون من ۴۰-۵۰ سال پیش، دیگر ناممکن است فریب ندانم کاری ها و چپزدگی های آل احمدها و شریعتی ها و خوئینی ها(به تفسیرات قرآن ایشان بنگرید) و رضا اصفهانی ها و غفاری ها و حجازی ها و …را بخورند.
بنابر این به خود زحمت ندهید، عصر مارکسیسم اسلامی پایان یافته و هر گامی در زنده سازی آن جز واپسگرایی نخواهد بود.

اخبار مرتبط