دسته: مطبوعات محلی
صد و پنجاه و نهمین شماره ماهنامه ستاره شرق منتشر شد

صد و پنجاه و نهمین شماره ماهنامه ستاره شرق منتشر شد.

انتشار شماره چهاردهم نشریه ملک بیداری

شماره چهاردهم نشریه ملک بیداری، هفته نامه محلی غرب خراسان رضوی منتشر شد.

انتشار پنجاه وسومین شماره از هفته نامه هفت قلم

پنجاه وسومین شماره از هفته نامه هفت قلم، هفته نامه محلی غرب خراسان رضوی، منتشر شد.

شماره پنجم نشریه ساسویه آباد منتشر شد

✅شماره پنجم نشریه ساسویه آباد، ماهنامه محلی غرب خراسان رضوی منتشر شد. #عصر_سبزوار

صد و پنجاه و هشتمین شماره ماهنامه ستاره شرق منتشر شد

✳️ صد و پنجاه و هشتمین شماره ماهنامه ستاره شرق منتشر شد

پنجمین شماره فصلنامه سراسری بیهق‌نامه منتشر شد

📕 پنجمین شماره فصلنامه سراسری بیهق‌نامه منتشر شد 🔹 (http://www.sabzevarian.com/wp-content/uploads/2019/09/IMG_20190916_165611_193-1-740×1024.jpg)پنجمین شماره فصلنامه سراسری بیهق‌نامه با مقالاتی درباره‌ی فرهنگ خراسان، سبزوار و مقالاتی درباره‌ی خواجه نظام‌الملک منتشر شد. 🔹به گزارش سبزواریان، مطالب منتشر شده در آخرین شماره بیهق‌نامه به شرح ذیل می‌باشد: 🖋«تجزیه جغرافیای خراسان فرهنگ آن را هم تجزیه کرد!» | گفت‌وگوی مهدی مقصودی با […]

پنجاه و یکمین شماره از هفته نامه هفت قلم ، هفته نامه محلی غرب خراسان رضوی، منتشر شد

🔹پنجاه و یکمین شماره از هفته نامه هفت قلم ، هفته نامه محلی غرب خراسان رضوی، منتشر شد.

انتشار دوازدهمین نشریه ملک بیداری

✅شماره دوازدهم نشریه ملک بیداری، هفته نامه محلی غرب خراسان رضوی منتشر شد.

انتشار پنجاهمین شماره از هفته نامه هفت قلم سبزوار بزرگ

🔺پنجاهمین شماره از هفته نامه هفت قلم سبزوار بزرگ، هفته نامه محلی غرب خراسان رضوی منتشر شد.

عصر سبزوار | رسانه ی مردمی